ЈП Чистота и зеленило - Куманово

NP "Pastrimi dhe gjelbërimi" - Kumanovë

Електронска наплата на сметки

03.01.2019 Оглас 2019 год.
25.07.2018 Финансиски извештај Април - Јуни 2018 год.

Ул. Братство Единство бр. 30 Куманово

Контакт телефон 031511989